Krajské kolo 16. ročníku Astronomické olympiády

Domácí část krajského kola v kategorii AB proběhne od 15. 11. 2018 do 17. 1. 2019.
Prezenční část krajského kola v kategorii AB proběhne 17. 1. 2019.
Domácí část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne od 7. 1. 2019 do 25. 3. 2019.
Prezenční část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne 25. 3. 2019.

Podrobné pokyny budou zveřejněny na začátku krajského kola

Otázky a odpovědi