Výsledky krajského kola 2018/19

Výsledky pro kategorii AB budou zveřejněny 18. 2. 2019. Výsledky pro kategorie CD, EF a GH budou zveřejněny 8. 4. 2019.