Zadání krajského kola 16. ročníku AO

Zadání korespondenčních částí bude zveřejněno v den vyhlášení krajského kola dané kategorie. Zadání prezenční části bude distribuováno prostřednictvím sekce pro učitele před konáním prezenční částí.

kategorie AB (3. a 4. ročník SŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání domácí části krajského kola kategorie AB

Tabulka konstant a matematických vztahů

kategorie CD (1. a 2. ročník SŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání krajského kola kategorie CD

Tabulka konstant a matematických vztahů
Tabulka konstant pro prezenční část zde bude zveřejněna nejpozději týden před konáním prezenční části.

kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání krajského kola kategorie EF
Tabulka konstant pro prezenční část zde bude zveřejněna nejpozději týden před konáním prezenční části.

kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání krajského kola kategorie GH

Tabulka konstant a matematických vztahů
Tabulka konstant pro prezenční část zde bude zveřejněna nejpozději týden před konáním prezenční části.
Zadání prezenční části bude distribuováno prostřednictvím sekce pro učitele před konáním prezenční částí.