2. kolo 1. ročníku 2003/04

Milí účastníci,

dostává se Vám do rukou mimořádné číslo časopisu Kosmické rozhledy, které Česká astronomická společnost vydává pouze pro Vás - pro účastníky druhého kola Astronomické olympiády. Pro postoupení do tohoto kola bylo nezbytné, abyste v prvním kole, které na školách proběhlo na sklonku minulého roku, získali nejméně 25 bodů z celkových 37. Splnit tento limit se podařilo celkem 2323 žákům.

Pořadatelem a zároveň odborným garantem druhého kola Astronomické olympiády je opět Česká astronomická společnost. Tato společnost patří mezi nejstarší vědecké společnosti v České republice. Byla založena v roce 1917 a od té doby jejími řadami prošla celá řada dnes již světově proslulých vědců, kteří působí nejen na českých vědeckých ústavech a univerzitách, ale také v prestižních mezinárodních laboratořích a odborných institucích.

V druhém kole máte opět za úkol odpovědět na řadu otázek z několika okruhů astronomie. Vaše odpovědi ale už nemohou být pouhým zakroužkováním správné odpovědi. Za správnou odpovědí se budete muset vydat přímo pod noční oblohu, na internet, do knihovny nebo na blízkou hvězdárnu. Nedílnou součástí vašich odpovědí je i postup, jakým jste k vaší odpovědi dospěli. Na své cestě za řešením našich úloh můžete být libovolně dlouho. Odpovědi můžete hledat kdekoliv vám to bude připadat vhodné. Jediným omezením je uzávěrka druhého kola, která stanoví, kdy nejpozději můžete svoji práci odeslat na sekretariát naší společnosti.

Do závěrečného třetího kola postoupí několik desítek nejúspěšnějších řešitelů druhého kola. Kromě správnosti vašich odpovědí bude odborná komise posuzovat způsob, kvalitu i rozsah řešení. Naši odborníci budou posuzovat vaše práce z mnoha hledisek a je tedy jen a jen opravdu na vás, jak se s úlohami vypořádáte.

Všem nadšencům držíme palce a na ty nejlepší z vás se těšíme ve třetím kole, které proběhne před letními prázdninami v Praze na půdě Akademie věd České republiky. Během tohoto kola navštívíte významnou českou hvězdárnu nebo vědecký ústav tak, aby jste mohli nahlédnout do zákulisí vědeckého astronomického výzkumu. Dále se setkáte s předními odborníky české astronomie, kterým budete moci položit zvídavé otázky, a v neposlední řadě na vás čeká osobní setkání s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Na vítěze čekají věcné ceny v podobě astronomických publikací, pomůcek či oblíbených CD-ROMů. A co získá nejlepší z nejlepších? Vítěz finálového kola obdrží věcný dar v podobě astronomického dalekohledu v minimální hodnotě 10 000 Kč a to dle doporučení České astronomické společnosti.

Příjemnou zábavu, hodně sil a odhodlání vám jménem České astronomické společnosti přeje

Ing. Štěpán Kovář,
předseda České astronomické společnosti