Školní kolo 1. ročníku 2003/04

Pro zodpovězení otázek 1. kola, písemnou formou, je možné použít (i zvětšené) kopie formuláře s otázkami, pro vypracování otázek z části 4. (příklady) je možné použít samostatný papír.

Časový limit pro zodpovězení otázek 1. kola je 45 minut.

Pro zodpovězení otázek 1. kola je možné používat libovolné pomůcky.

Účastníci 1. kola musí pracovat zásadně samostatně.

Bodový limit pro postup do 2. kola Astronomické olympiády je 25 bodů.

Ohodnocené práce, potvrzené učitelem školy, musí být odeslány na adresu pořadatele olympiády do 1. 12. 2003.