Korespondenční kolo 2. ročníku Astronomické olympiády

Termín

Korespondenční kolo probíhá v kategorii EF ve dnech 10. 1. - 31. 3. 2005

Kdo se účastní?

Korespondenčního kola se mohou zúčastnit všichni úspěšní řešitelé školního kola, které proběhlo v kategorich EF od 15. 9. 2004 do 15. 12. 2004. Každý řešitel pokračuje ve své kategorii.

Jak řešit?

Úlohy prosím vypracujte do připraveného formuláře se zadáním. Nebude-li vám místo stačit, pište prosím buď na druhou stranu daného listu (pokud zadání vytisknete jednostranně) nebo k řešení připojte čistý list formátu A4 (velký sešit), na který napište pokračování řešení úloh, na které vám nezbylo místo. Do formuláře napište, že jste pokračovali na druhé straně nebo na přidaném listu.

Odeslání řešení

Vyřešil(a) jsem úlohy korespondenčního kola. Co dál?
Odevzdej(te) vyřešené úlohy svému vyučujícímu, který je hromadně za celou školu pošle na naši adresu.

Další dotazy?

Na Vaše dotazy ke korespondenčnímu kolu rádi odpovíme na adrese olympiada@astro.cz.

Obecné podmínky konání korespondenčního kola naleznete ve Statutu Astronomické olympiády.