Školní kolo 2. ročníku Astronomické olympiády

Školní kolo probíhá od 15. 9. 2004 do 15. 12. 2004

Zadání školního kola je nutné stáhnout ze speciální adresy, a to proto, že obsahuje kromě samotných úloh zadání i pokyny pro učitele a vzorové řešení. Se zadáním se mají řešitelé navíc seznámit až v okamžiku řešení prvního kola. Při řešení školního kola lze používat libovolné pomůcky (encyklopedie, internet,…).
 
Žádost o přístup na výše zmíněnou adresu se zadáním mohou vyučující a vedoucí astronomických kroužků zasílat na elektronickou adresu: olympiada@astro.cz.

Pokyny pro organizaci školního kola

Časový limit pro vypracování úloh prvního (školního) kola je podle Statutu Astronomické olympiády (Hlava IV. - Školní kolo - odstavec 6) 40 minut. Řešitelé mohou při vypracování úloh školního kola použít libovolné pomůcky (encyklopedie, hvězdné mapy, internet, ...). Při vypracovávání úloh je nutno dodržet veškerá ustanovení statutu Astronomické olympiády. Řešitelé i dozor musí čitelně vyplnit identifikaci.

Hodnocení školního kola

Kategorie EF
Maximální počet bodů = 37 bodů
Bodový limit pro postup do korespondenčního kola = 25 bodů
Bodové hodnocení otázek školního kola:
otázky části A. (Zakroužkujte správnou odpověď) 1 otázka = 1 bod
otázky části B. (Pět vět) 1 otázka = 2 body
otázky části C. (Příklady) 1 otázka = 4 body
otázky části D. (Co je na obrázku?) 1 otázka = 3 body

V případě nejasností u správnosti odpovědi prosím kontaktujte výbor AO na adrese olympiada(zavinac)astro.cz (jako předmět uveďte „Reseni prvniho kola“). Vaše dotazy obratem vyřídí autor zadání nebo garant AO.

Zasílání výsledků školního kola

Vyhodnocené práce školního kola kategorie EF prosím zasílejte na adresu:
Astronomická olympiáda
Česká astronomická společnost
Mírová 20
103 00 Praha 10 - Kolovraty
Zasílejte prosím pouze práce postupujících žáků, pro statistiku vás však prosíme o zaslání informace i o počtu žáků, kteří školní kolo Astronomické olympiády řešili, ale nesplnili bodový limit. Bude velmi užitečné, když k pracím připojíte seznam postupujících žáků s přehledem dosažených bodů, vyplněný do tabulky, která je výše ke stažení. Předejdete tak riziku zkomolení jména řešitele, které leckdy není možné i přes výzvu k čitelnému vyplnění správně přečíst. Pro kontrolu došlé pošty si po zveřejnění výsledků školního kola prosím zkontrolujte výsledky vašich žáků s vaším seznamem. V případě nejasností u správnosti odpovědi prosím kontaktujte výbor AO na adrese olympiada(zavinac)astro.cz (jako předmět uveďte „Odeslani skolniho kola“). Vaše dotazy obratem vyřídí autor zadání nebo garant AO.

Uzávěrka školního kola

Práce je nutné zaslat na uvedenou adresu do 15. prosince 2004.