4. ročník Astronomické olympiády (2006/07) - archiv

Vážení pedagogové, milí řešitelé Astronomické olympiády!

Astronomická olympiáda je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá na základních školách a víceletých gymnáziích tříkolově, na středních školách dvoukolově. Mladším řešitelům Astronomická olympiáda nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže, ať už možností používat libovolné pomůcky ve školním kole nebo praktickými úlohami v druhém kole. Na letošní ročník poprvé naváže soustředění pro nejúspěšnější řešitele s cílem vybrat českou delegaci na Mezinárodní astronomickou olympiádu. Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost. Olympiáda je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž v kategorii A. Budete-li mít dotazy či přání, obraťte se na nás.