Výběrové soustředění astronomické olympiády

Soustředění se konalo ve dnech 5. 6. - 8. 6. 2016 v Louňovicích pod Blaníkem. Účastníky byli nejlepší finalisté z kategorií CD a EF. Program zajišťovali Mgr. Lenka Soumarová, Mgr. Jakub Rozehnal a Mgr. Václav Pavlík. Soutěžní úlohy recenzoval PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.

Zadání a řešení:


Řešení úloh soustředění astronomické olympiády

Nominace na IAO:

Na základě výsledků soustředění byli do delegace na XXI. Mezinárodní astronomickou olympiádu nominováni:

• Martin Schmied - Gymnázium Jihlava
• Natálie Maleňáková - Slovanské gymnázium Olomouc
• David Kománek - Gymnázium Špitálská, Praha
• Jindřich Jelínek - Gymnázium Olomouc - Hejčín
• Martin Orság - Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
• Jáchym Bareš - Gymnázium Olomouc - Hejčín

Obecné podmínky konání výběrového soustředění naleznete v Organizačním řádu Astronomické olympiády.

Fotogalerie

Autorem fotografií je Václav Pavlík.