11. ročník Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice

11. Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice (11. IOAA) se konala od 12. 11. do 21. 11. 2017 v Thajsku.

Reprezentanti ČR byli nominováni na základě výsledků soustředění, které proběhlo od 3. do 10. července v Praze. Na soustředění postoupilo prvních osm úspěšných řešitelů z finále kategorie AB a první čtyři úspěšní řešitelé z finále kategorie CD. Soutěžící, kteří se kvalifikovali na základě výsledků v obou kategoriích, se pro potřeby tohoto postupového klíče nezapočítávali do pořadí v kategorii CD.

Informace o české účasti na 10. IOAA v roce 2016 (Bhubaneswar, Indie).