Školní kolo 14. ročníku Astronomické olympiády

Následující části jsou společné pro všechny vyhlášené kategorie, tj. AB, CD, EF a GH.

Zadání školního kola je k dispozici od 19. 9. 2016 8:00 SELČ v sekci pro učitele (http://olympiada.astro.cz/ucitel)

Zadání školního kola je nutné stáhnout ze sekce pro učitele, a to proto, že obsahuje kromě samotných úloh zadání i pokyny pro učitele a vzorové řešení. Se zadáním se mají řešitelé navíc seznámit až v okamžiku řešení prvního kola. Při řešení školního kola lze používat libovolné pomůcky (encyklopedie, internet,…).
 
Přístup do sekce pro učitele (http://olympiada.astro.cz/ucitel) mají všichni učitelé, kteří organizovali školní kolo v předchozím ročníku AO. Žádost o přístup na výše zmíněnou adresu se zadáním mohou vyučující a vedoucí astronomických kroužků zasílat na elektronickou adresu: olympiada@astro.cz.

Pokyny pro organizaci školního kola

Časový limit pro vypracování úloh prvního (školního) kola je podle Organizačního řádu Astronomické olympiády (Čl. 4 - Školní kolo - odstavec 6) 40 minut.
 
Řešitelé mohou při vypracování úloh školního kola použít libovolné pomůcky (encyklopedie, hvězdné mapy, internet, ...).
 
Při vypracovávání úloh je nutno dodržet veškerá ustanovení Organizačního řádu Astronomické olympiády.
 
Řešitelé i dozor musí čitelně vyplnit identifikaci.

Hodnocení školního kola

Podrobné bodové hodnocení a vzorové řešení získají vyučující a vedoucí astronomických kroužků společně se zadáním na speciální webové adrese, viz zadání školního kola.
 
Bodové limity limity pro postup do krajského kola:
Kategorie:    Bodový limit:
AB 10 bodů
CD 10 bodů
EF 20 bodů
GH 20 bodů
Každý soutěžící, který v dané kategorii ve školním kole dosáhne alespoň uvedeného počtu bodů, postupuje do krajského kola.
 
V případě nejasností u správnosti odpovědi prosím kontaktujte výbor AO na adrese olympiada@astro.cz (jako předmět uveďte „Reseni prvniho kola“). Vaše dotazy obratem vyřídí autor zadání nebo garant AO.

Zasílání výsledků školního kola

Výsledky školního kola prosím vložte do naší databáze v sekci pro učitele (podrobný návod se Vám zobrazí po přihlášení). Nástroj pro zapisování je navržen tak, aby Vám bylo maximálně zjednodušeno. Opravené práce školního kola prosím archivujte ve škole do konce školního roku (30. 6. 2017).

Citace z Organizačního řádu Astronomické olympiády (Čl. 4 - Školní kolo - odstavce 10 a 11):
 
10. Výsledková listina školního kola musí být odeslána ve stanoveném termínu ústřední komisi olympiády. Možné způsoby odeslání jsou specifikovány v podmínkách školního kola v daném ročníku a kategorii. Práce školního kola se archivují ve škole do konce školního roku.
11. Výbor astronomické olympiády může namátkově vyzvat školu k zaslání prací školního kola pro kontrolu (poštou nebo naskenované elektronicky).

Uzávěrka školního kola - všechny kategorie: AB, CD, EF a GH

Výsledky v kategoriích AB, CD, EF a GH je nutno zadat do databáze nejpozději do 23. 12. 2016.

Doporučení pro kategorii AB

Školní kolo v kategorii AB doporučujeme uspořádat do 14. 11. 2016, protože krajské kolo v kategorii AB začíná a končí dříve, než v ostatních kategoriích.