12. ročník Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice

12. Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice (12. IOAA) se bude konat na podzim 2018.

Osm nejlepších z ústředního kola kategorie AB má možnost soutěžit o pět míst v reprezentaci ČR na soutěži IOAA. Způsob nominace stanoví ÚK AO a může tak učinit i v průběhu aktuálního ročníku soutěže, většinou se jedná o prezenční soustředění, na jehož konci absolvují studenti soutěžní část, která umožní určit pětici nejlepších. Přesné podmínky jsou zpravidla oznámeny nejpozději před zahájením ústředního kola.

Informace o české účasti na 11. IOAA v roce 2017 (Phuket, Thajsko).