Krajské kolo 16. ročníku Astronomické olympiády

Na této stránce naleznete: Domácí část krajského kola v kategorii AB proběhne od 15. 11. 2018 do 17. 1. 2019.
Prezenční část krajského kola v kategorii AB proběhne 17. 1. 2019.
Domácí část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne od 7. 1. 2019 do 25. 3. 2019.
Prezenční část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne 25. 3. 2019.

Podrobné pokyny pro kategorii AB

Krajské kolo se ve 16. ročníku (2018/2019) skládá ve všech čtyřech kategoriích z následujících částí:

Jak má postupovat vyučující při organizaci krajského kola v kategorii AB?

Jak má postupovat soutěžící při řešení krajského kola v kategorii AB?

Vybraná řešení učitel neopravuje, ale vloží je všechna do obálky a odešle na adresu uvedenou v zadání:
Mgr. Lenka Soumarová
Štefánikova hvězdárna
Strahovská 205
118 00 Praha 1

Jak má postupovat vyučující při organizaci krajského kola v kategoriích CD, EF a GH?

Jak má postupovat soutěžící při řešení krajského kola v kategorii CD, EF a GH?

Vybraná řešení učitel neopravuje, ale vloží je všechna do obálky a odešle na adresu uvedenou v zadání:
Mgr. Lenka Soumarová
Štefánikova hvězdárna
Strahovská 205
118 00 Praha 1

Otázky a odpovědi