Zadání krajského kola 16. ročníku AO

Zadání korespondenčních částí bude zveřejněno v den vyhlášení krajského kola dané kategorie. Zadání prezenční části bude distribuováno prostřednictvím sekce pro učitele před konáním prezenční částí.

kategorie AB (3. a 4. ročník SŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání domácí části krajského kola kategorie AB

Zadání prezenční části krajského kola kategorie AB

Tabulka konstant a matematických vztahů

Řešení domácí části krajského kola kategorie AB

Řešení prezenční části krajského kola kategorie AB

kategorie CD (1. a 2. ročník SŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání krajského kola kategorie CD

Zadání prezenční části krajského kola kategorie CD

Tabulka konstant a matematických vztahů

Řešení domácí části krajského kola kategorie CD

Řešení prezenční části krajského kola kategorie CD

kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání krajského kola kategorie EF

Zadání prezenční části krajského kola kategorie EF

Tabulka konstant a matematických vztahů

Řešení domácí části krajského kola kategorie EF

Řešení prezenční části krajského kola kategorie EF

kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání krajského kola kategorie GH

Zadání prezenční části krajského kola kategorie GH
Tabulka konstant k prezenční části krajského kola GH 2018/19
Tabulka konstant pro prezenční část je shodná s tabulkou pro domácí část.

Řešení domácí části krajského kola kategorie GH

Řešení prezenční části krajského kola kategorie GH
Zadání prezenční části bude distribuováno prostřednictvím sekce pro učitele před konáním prezenční částí.