14. ročník Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice

14. Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice (14. IOAA) se bude konat od 13. do 22. září 2020 v Bogotá (Kolumbie).

Osm nejlepších z ústředního kola kategorie AB má možnost soutěžit o pět míst v reprezentaci ČR na soutěži IOAA. Způsob nominace stanoví ÚK AO a může tak učinit i v průběhu aktuálního ročníku soutěže, většinou se jedná o prezenční soustředění, na jehož konci absolvují studenti soutěžní část, která umožní určit pětici nejlepších. Přesné podmínky jsou zpravidla oznámeny nejpozději před zahájením ústředního kola.

Informace o české účasti na 13. IOAA v roce 2019 (Keszthely, Maďarsko).