Krajské kolo 17. ročníku Astronomické olympiády

POZOR: řešení domácí části se letos v souvislosti s epidemií COVID-19 odevzdává elektronicky v sekci pro řešitele do 17. dubna 2020 23:59. Na této stránce naleznete: Domácí část krajského kola v kategorii AB proběhne od 18. 11. 2019 do 16. 1. 2020.
Prezenční část krajského kola v kategorii AB proběhne 16. 1. 2020.
Domácí část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne od 13. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Podrobné pokyny pro kategorii AB

Krajské kolo se ve 17. ročníku (2019/2020) skládá ve všech čtyřech kategoriích z následujících částí:

Jak má postupovat vyučující při organizaci krajského kola v kategorii AB?

Jak má postupovat soutěžící při řešení krajského kola v kategorii AB?

Jak má postupovat vyučující při organizaci krajského kola v kategoriích CD, EF a GH?

Jak má postupovat soutěžící při řešení krajského kola v kategorii CD, EF a GH?

POZOR: řešení domácí části se letos v souvislosti s epidemií COVID-19 odevzdává elektronicky v sekci pro řešitele do 17. dubna 2020 23:59.

Otázky a odpovědi