Výsledky krajského kola 2020/19

pro kategorie CD, EF a GH budou zveřejněny 14. 4. 2020.

Výsledky krajského kola 2020/19

pro kategorii AB budou zveřejněny 19. 2. 2020.