Zadání krajského kola 17. ročníku AO

Zadání korespondenčních částí bude zveřejněno v den vyhlášení krajského kola dané kategorie. Zadání prezenční části bude distribuováno prostřednictvím sekce pro učitele před konáním prezenční částí.

kategorie AB (3. a 4. ročník SŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání domácí části krajského kola kategorie AB

Doplňující informace a upřesnění:

  • 27. 12. 2019 10:58 - V úloze C, části c) bylo v* nahrazeno K*.
  • 27. 12. 2019 10:58 - V úloze C, části d) došlo k náhradě textu: Podívejme se nyní na případ exoplanety HAT-P-15 b, jejíž křivku radiálních rychlostí vidíme na obr. 2. textem: Podívejme se nyní na exoplanetu HAT-P-15 b. Křivku radiálních rychlostí její mateřské hvězdy vidíme na obr. 2.

kategorie CD (1. a 2. ročník SŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání krajského kola kategorie CD

Tabulka konstant a matematických vztahů

kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání domácí části krajského kola kategorie EF

Příloha k zadání domácí části krajského kola kategorie EF (tisk na A4)

Příloha k zadání domácí části krajského kola kategorie EF (tisk na A3)

Tabulka konstant a matematických vztahů
Přílohu tiskněte v měřítku 100%, tj. možnost "skutečná velikost", nikoliv "přizpůsobit/zmenšit na tisknutelnou oblast". Příloha je stejná pro kategorii EF i GH.

kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ, ekvivalenty víceletých gymnázií)


Zadání domácí části krajského kola kategorie GH

Příloha k zadání domácí části krajského kola kategorie GH (tisk na A4)

Příloha k zadání domácí části krajského kola kategorie GH (tisk na A3)

Tabulka konstant a matematických vztahů
Přílohu tiskněte v měřítku 100%, tj. možnost "skutečná velikost", nikoliv "přizpůsobit/zmenšit na tisknutelnou oblast". Příloha je stejná pro kategorii EF i GH.