Výsledky krajského kola 2020/21

pro kategorii AB budou zveřejněny 1. 3. 2021. Výsledky kategorií CD, EF a GH 12. 4. 2021.