Výsledky krajského kola 2021/22

Výsledky krajského kola kategorie AB budou zveřejněny 14. února 2022. Výsledky kategorií CD, EF a GH budou zveřejněny 7. dubna 2022.