Školní kolo 19. ročníku Astronomické olympiády

Zadání školního kola je k dispozici od 18. 10. 2021. Do 30. 11. 2021 je vyhrazeno pouze pro řešení na školách. Od 1. 12. bude online varianta otevřena i pro individuální řešitele.

Pokyny pro organizaci školního kola

Časový limit pro vypracování úloh prvního (školního) kola je podle Organizačního řádu Astronomické olympiády (Čl. 4 - Školní kolo - odstavec 6) 40 minut.
 
Řešitelé mohou při vypracování úloh školního kola použít libovolné pomůcky (encyklopedie, hvězdné mapy, internet, ...).
 
Při vypracovávání úloh je nutno dodržet veškerá ustanovení Organizačního řádu Astronomické olympiády.
 

Hodnocení školního kola

Při řešení ve škole hodnotí papírovou variantu celou učitel. U online varianty hodnotí pouze příklady. Hodnocení individuálních účastníků provedou centrálně organizátoři AO.
 
Bodové limity limity pro postup do krajského kola:
Kategorie:    Bodový limit:
AB 15 bodů
CD 15 bodů
EF 20 bodů
GH 20 bodů
Každý soutěžící, který v dané kategorii ve školním kole dosáhne alespoň uvedeného počtu bodů, postupuje do krajského kola.

Vyhlášení výsledků školního kola

Výsledky školního kola budou k dispozici po jeho skončení.

Uzávěrka školního kola - všechny kategorie: AB, CD, EF a GH

Školní kolo je možné řešit do 23. 12. 2021.