Školní kolo 19. ročníku Astronomické olympiády

Školní kolo probíhá do 16. ledna 2022 a je dostupné ve třech variantách:

Pokyny pro organizaci školního kola

Časový limit pro vypracování úloh prvního (školního) kola je podle Organizačního řádu Astronomické olympiády (Čl. 4 - Školní kolo - odstavec 6) 40 minut.
 
Řešitelé mohou při vypracování úloh školního kola použít libovolné neživé pomůcky (encyklopedie, hvězdné mapy, internetové databáze, ...). Nesmí se ale přímo radit s jinými živými bytostmi, a to prostřednictvím jakýchkoliv komunikačních prostředků. Jinými slovy: Zadat klíčové slovo do internetového vyhledávače možné je, ale zeptat se na chatu nebo sociální síti je zakázáno.
 
Při vypracovávání úloh je nutno dodržet veškerá ustanovení Organizačního řádu Astronomické olympiády.
 

Hodnocení školního kola

Při řešení ve škole hodnotí papírovou variantu celou učitel. U online varianty hodnotí pouze příklady. Hodnocení individuálních účastníků provedou centrálně organizátoři AO.
 
Bodové limity limity pro postup do krajského kola:
Kategorie:    Bodový limit:
AB 15 bodů
CD 15 bodů
EF 20 bodů
GH 20 bodů
Každý soutěžící, který v dané kategorii ve školním kole dosáhne alespoň uvedeného počtu bodů, postupuje do krajského kola.

Vyhlášení výsledků školního kola

Výsledky školního kola budou k dispozici po jeho skončení.

Uzávěrka školního kola - všechny kategorie: AB, CD, EF a GH

Školní kolo je možné řešit do 16. 1. 2022.