Zadání a řešení krajského kola 2022/23

Zadání krajského kola kategorie AB bude k dispozici od 12. 12. 2022.
Zadání krajského kola kategorií CD, EF a GH bude k dispozici od 16. 1. 2023.