Školní (okresní) kolo 2022 / 2023

Školní kolo probíhá do 13. 1. 2023 klasickou (papírovou) formou - řeší se pod dohledem učitele ve škole,
zadání je k dispozici v sekci pro učitele. Online varianta byla pro malý zájem pozastavena.

Pokyny pro organizaci školního kola

Časový limit pro vypracování úloh prvního (školního) kola je podle Organizačního řádu Astronomické olympiády (Čl. 4 - Školní kolo - odstavec 6) 40 minut.
 
Řešitelé mohou při vypracování úloh školního kola použít libovolné neživé pomůcky (encyklopedie, hvězdné mapy, internetové databáze, ...). Nesmí se ale přímo radit s jinými živými bytostmi, a to prostřednictvím jakýchkoliv komunikačních prostředků. Jinými slovy: Zadat klíčové slovo do internetového vyhledávače možné je, ale zeptat se na chatu nebo sociální síti je zakázáno.
 
Při vypracovávání úloh je nutno dodržet veškerá ustanovení Organizačního řádu Astronomické olympiády.
 

Hodnocení školního kola

Bodové limity limity pro postup do krajského kola:
Kategorie:    Bodový limit:
AB 15 bodů
CD 15 bodů
EF 20 bodů
GH 20 bodů
Každý soutěžící, který v dané kategorii ve školním kole dosáhne alespoň uvedeného počtu bodů, postupuje do krajského kola.

Vyhlášení výsledků školního kola

Výsledky školního kola budou k dispozici po jeho skončení.

Uzávěrka školního kola - všechny kategorie: AB, CD, EF a GH

Školní kolo je možné řešit do 13. 1. 2023.