Kategorie Astronomické olympiády

Základní škola Střední škola
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
-- -- -- -- -- GH GH EF EF CD CD AB AB
Kategorie Ročník školní docházky
(od 1. třídy ZŠ)
Třída ZŠ Třída 8-letého gymnázia (maturita v oktávě) Třída 6-letého gymnázia (maturita v sextě) Ročník 4-leté střední školy Kategorie
AB 12., 13. --- septima, oktáva kvinta, sexta 3., 4. AB
CD 10., 11. --- kvinta, sexta tercie, kvarta 1., 2. CD
EF 8., 9. 8., 9. tercie, kvarta prima, sekunda --- EF
GH 6., 7. 6., 7. prima, sekunda --- --- GH

Kola Astronomické olympiády

  Členění Astronomické olympiády do jednotlivých kol:
1. školní kolo
2. krajské kolo
3. finále
4. soustředění
5. mezinárodní soutěž (IAO nebo IOAA)