Přehled témat a literatura

Tematické okruhy

Rozdělení témat mezi jednotlivé kategorie je pouze orientační. Úlohy jsou zpravidla formulovány tak, aby je bylo možné vyřešit s použitím matematického aparátu probíraného nejvýše ve vyšším ročníku příslušné kategorie. Úlohy finále (ústředního kola) zpravidla navazují na úlohy v krajském kole.

Studijní a přípravné texty

Výběr doporučené literatury

(Knihy jsou v abecedním pořadí podle příjmení autora)

Výběr několika webů, kde lze hledat astronomické a astrofyzikální informace

Aldebaran - Server věnovaný fyzice, astrofyzice a fyzice plazmatu.
Amatérská prohlídka oblohy
Astronomia - Astronomický server Fakulty Pedagogické ZČU v Plzni
Astro-fórum
Česká astronomická společnost
Wikipedia - Portal: Astronomy (in English)
On-line astronomický kurz brněnské hvězdárny