Odkazy

Mezinárodní soutěže a olympiády | Weby s astro(fyzikálními) informacemi | Přírodovědné soutěže v ČR | Astronomická olympiáda v praxi | Doporučujeme

Mezinárodní soutěže a olympiády

International Astronomy Olympiad
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics
The Asian-Pacific Astronomy Olympiad

Výběr několika webů, kde lze hledat astronomické a astrofyzikální informace

Aldebaran - Server věnovaný fyzice, astrofyzice a fyzice plazmatu.
Amatérská prohlídka oblohy
Astro-fórum
Astronomia - Astronomický server Fakulty pedagogické ZČU v Plzni
Astronomický ústav Univerzity Karlovy
Česká astronomická společnost
On-line astronomický kurz brněnské hvězdárny
Wikipedia - Portal: Astronomy (in English)

Fyzikální a přírodovědné soutěže v ČR

Fyzikální olympiáda
Matematická olympiáda
FYKOS - Fyzikální korespondenční seminář
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda

Astronomická olympiáda v praxi

Základní škola Vsetín

Doporučujeme

Astronomická expedice