Organizace Astronomické olympiády

Astronomickou olympiádu řídí Ústřední komise podle Organizačního řádu Astronomické olympiády. Za přípravu zadání v jednotlivých kategoriích zodpovídají komise pro příslušné kategorie. Soutěž je od roku 2006 zařazena do Přehledu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ve skupině A.