Ústřední komise | kategorie AB | kategorie CD | kategorie EF | kagegorie GH | recenzenti | bývalí organizátoři

Ústřední komise Astronomické olympiády

Funkční období: říjen 2022 - říjen 2026

Poslání, pravomoci a povinnosti Ústřední komise Astronomické olympiády jsou definovány Organizačním řádem Astronomické olympiády.

Komise pro kategorii AB

Komise pro kategorii CD

Komise pro kategorii EF

Komisař pro kategorii GH

Recenzenti úloh a odborná garance

Poznámka: S účinností od 1. 9. 2012 platí nový organizační řád - dříve statut - Astronomické olympiády. Došlo ke sjednocení terminologie s ostatními soutěžemi, proto se od 10. ročníku místo označení "statut" používá označení "organizační řád" a místo označení "Výbor AO" označení "Ústřední komise AO".

Bývalí organizátoři

Na Astronomické olympiádě se v minulosti podíleli a poděkování zaslouží (v abecednim pořadí):