27. února 2023 18:48 SEČ

Studijní materiál Astrogate

Milé řešitelky, milí řešitelé a vážení pedagogové,

jsme moc rádi, že Vám můžeme představit nový naučný materiál Astrogate, který vznikl ve vzájemné spolupráci mezi Astronomickou olympiádou a Univerzitou Karlovou, která tento projekt finančně podpořila. Obsahem studijního materiálu je úvod do Keplerových zákonů a je cílen primárně na kategorie EF a GH. Snad se Vám text bude líbit, najdete ho užitečný a bude Vás bavit.

Stránku si uložte, další kapitoly budou přibývat.

Ústřední komise AO
23. února 2023 19:29 SEČ

Mezinárodní online soutěž "Pulsar"

Milé řešitelky, milí řešitelé,

nabízíme vám možnost účasti v mezinárodní online astronomické soutěží "Pulsar" pořádané Estonskou astronomickou olympiádou. Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 9. března 2023 a mohou se jí v rámci několika kategorií účastnit žáci středních škol a druhých stupňů základních škol. Více informací a registrační formulář najdete na https://viktoriinid.ee.

Ústřední komise AO
20. února 2023 21:59 SEČ

Výsledky krajského kola kategorie AB

Milé řešitelky, milí řešitelé,

Krajské kolo bylo vyhodnoceno, nyní si můžete prohlédnout vzorové řešení a výsledky.

Ústřední komise AO
21. ledna 2023 18:22 SEČ

Zadání krajského kola kategorií CD, EF a GH

Úspěšní řešitelé školního kola kategorií CD, EF a GH se mohou vrhnout na řešení úloh krajského kola.
Přístupové údaje žáků pro online část a odevzdávání soutěžních úloh naleznou pedagogové v sekci pro učitele.

Ústřední komise AO
19. prosince 2022 00:01 SEČ

Zadání krajského kola v kategorii AB

Úspěšní řešitelé školního kola kategorie AB se mohou vrhnout na řešení úloh krajského kola.
Přístupové údaje žáků pro online část a odevzdávání soutěžních úloh naleznou pedagogové v sekci pro učitele.

Žáci se o svém postupu do krajského kola dozvídají okamžitě poté, co jim učitel sdělí jejich výsledky školního kola. Postupující v kategorii AB tak mohou začít řešit krajské kolo již od 19. 12. 2022.

Ústřední komise AO
7. listopadu 2022 00:01 SEČ

Školní kolo zahájeno

Milé řešitelky, milí řešitelé, vážení pedagovové a rodiče,

Astronomickou olympiádu plánujeme ve školním roce 2022/23 uspořádat podle tohoto harmonogramu. Zadání školního kola je k dispozici v sekci pro učitele. Školní kolo organizují učitelé ve školách nebo vedoucí astronomických kroužků na hvězdárnách a výsledky zadávají do naší databáze dle pokynů v sekci pro učitele.

Krajské kolo bude mít online, domácí a praktickou (pozorovací) část.

Ústřední kola jsou plánována prezenčně - kategorie AB v březnu v Opavě. Kategorie CD v květnu v Opavě a kategorie EF a GH v květnu v Praze. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou ústřední kola distanční formou.

Ústřední komise AO
8. září 2022 14:27 SELČ

Astronomická olympiáda ve školním roce 2022/23

Další ročník Astronomické olympiády zahájíme 7. listopadu 2022.

Ústřední komise AO