28. května 2022

Výsledky ústředních kol kategorií EF a GH

Zveřejňujeme výsledky a vzorová řešení včerejších ústředních kol kategorie EF a kategorie GH, která proběhla v Planetáriu Praha. Všem soutěžícím blahopřejeme!

Ústřední komise AO
13. května 2022

Výsledky ústředního kola kategorie CD

Dnes skončilo ústřední kolo kategorie CD, které probíhalo od středy 11. do pátku 13. května 2022 v Opavě. Hlavním partnerem finále byl Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě.

Ústřední komise AO
16. dubna 2022

Výsledky krajského kola kategorií CD, EF a GH

Po hodnotícím maratonu porota dokončila svou práci a vy se nyní můžete seznámit s výsledky krajského kola. K dispozici jsou také zadání a vzorová řešení krajského kola. Prvních nejlepších 20 řešitelů v kategori CD resp. 25 v kategoriích EF a GH postupuje do ústředního kola. Podrobné pokyny obdrží postupující e-mailem.

Ústřední komise AO

7. dubna 2022

Výsledky krajského kola kategorií CD, EF a GH budou do Velikonoc

Vážené řešitelky, vážení řešitelé,

prací krajského kola se nám letos sešlo značné množství, takže kompletní výsledky ve všech kategoriích budeme moci vyhlásit až v příštím týdnu před Velikonocemi. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Ústřední komise AO
1. dubna 2022

Výsledky ústředního kola kategorie AB

V pátek skončilo ústřední kolo kategorie AB, které probíhalo od středy 23. do pátku 25. března 2022 v Opavě. Hlavním partnerem finále byl Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě.

Ústřední komise AO
14. února 2022

Výsledky krajského kola kategorie AB

Milé řešitelky, milí řešitelé,

Krajské kolo bylo vyhodnoceno, nyní si můžete prohlédnout vzorové řešení a výsledky.

Ústřední komise AO
25. ledna 2022

Zadání krajského kola kategorií CD, EF a GH

Milé řešitelky, milí řešitelé,

Zadání krajského kola kategorií CD, EF a GH je k dispozici na stránce krajského kola.

Ústřední komise AO
14. prosince 2021

Zadání krajského kola kategorie AB

Milé řešitelky, milí řešitelé,

Zadání krajského kola kategorie AB je k dispozici na stránce krajského kola.

Ústřední komise AO
13. prosince 2021 09:15 SEČ

Zápis výsledků školního kola a online varianta

Milé řešitelky, milí řešitelé, vážení pedagovové a rodiče,

Databáze pro zápis výsledků klasické papírové (offline) verze školního kola je otevřena od dneška až do 16. ledna 2022 23:59 SEČ. Online verze je přístupná jak pro řešení na školách, tak pro individuální řešitele na stránce online školního kola. Individuální řešitelé se před prvním přihlášením musí zaregistrovat. Při řešení online varianty ve škole se řešitelé přihlašují pomocí kódu třídy. Tento kód najde vyučující v sekci pro učitele.

Pro zajištění návazností upravujeme některé termíny v harmonogramu 19. ročníku AO následovně:

Další termíny zůstávají beze změny.

Ústřední komise AO
1. října 2021 08:00 SEČ

Astronomická olympiáda ve školním roce 2021/22

Milé řešitelky, milí řešitelé, vážení pedagovové a rodiče,

19. ročník Astronomické olympiády plánujeme uspořádat podle klasického (předcovidového) schematu a tohoto harmonogramu. Zadání školního kola bude pro pořádání na školách otevřeno od 18. 10. 2021. Od 0113. 12. 2021 bude online varianta školního kola zpřístupněna i pro individuální řešitele. Pokud by byla zavedena na školách distanční výuka, bude online varianta otevřena pro individuální řešitele od okamžiku zavedení distanční výuky.

Krajské kolo bude mít online, domácí a praktickou (pozorovací) část. S ohledem na doznívající pandemii ve školním roce 2021/22 prezenční část krajského kola neproběhne.

Ústřední kola jsou plánována prezenčně - kategorie AB v březnu v Opavě. Kategorie CD v květnu v Opavě a kategorie EF a GH v květnu v Praze. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou ústřední kola distanční formou.

Ústřední komise AO
7. září 2021 11:30 SELČ

Astronomická olympiáda ve školním roce 2021/22

19. ročník Astronomické olympiády zahájíme 1. října 2021, kdy budou zveřejněny propozice a další pokyny.

Ústřední komise AO

12. května 2021 21:05 SELČ

Výsledky ústředních kol kategorií EF a GH

Ve dnech 10. a 11. května proběhla finále Astronomické olympiády v kategorii EF a v kategorii GH. Výsledky a ukázky úloh najdete na stránkách finále AO

Ústřední komise AO

19. dubna 2021 13:27 SELČ

Výsledky ústředních kol kategorií AB a CD

Ve dnech 8. a 9. dubna proběhlo historicky první virtuální celorepublikové finále Astronomické olympiády v kategorii AB a o několik dnů později, 13. až 14. dubna také v kategorii CD, tedy v obou kategoriích, které jsou určeny studentům středních škol. Přestože celá soutěž probíhala virtuálně, vítězové jsou zcela skuteční. Zajímá Vás, s jakými úlohami se čtyři desítky nejlepších středoškoláků z celé ČR potýkali? A kdo byl první? Vše najdete na stránkách finále AO.

Ústřední komise AO

31. března 2021 18:22 SELČ

Výsledky krajského kola a vyhlášení finále

Po týdenním hodnotícím maratonu porota dokončila svou práci a vy se nyní můžete seznámit s výsledky krajského kola. K dispozici jsou také zadání a vzorová řešení krajského kola. Prvních nejlepších 20 řešitelů v kategoriích AB a CD resp. 25 v kategoriích EF a GH postupuje do ústředního kola. Podrobné pokyny obdrží postupující e-mailem.

Ústřední komise AO

21. března 2021 00:01 SEČ

Odevzdávání krajského kola bylo ukončeno

Nyní je na řadě porota :-)

Ústřední komise AO

25. ledna 2021 22:30 SEČ

Výsledky a řešení školního kola

Zadání a řešení školního kola si můžete prohlédnout zde.

Vaše individuální výsledky naleznete na stránce školního kola. Úspěšní řešitelé pokračují řešením krajského kola podle pokynů na téže stránce.

Učitelé mají přístup k výsledkům všech žáků ze své školy v sekci pro učitele

Ústřední komise AO

09. prosince 2020 09:00 SEČ

Školní kolo probíhá do 23. prosince

Školní kolo 18. ročníku Astronomické olympiády probíhá od tohoto okamžiku do 23. prosince 2020 23:59.

Ústřední komise AO