1. října 2021

Astronomická olympiáda ve školním roce 2021/22

Milé řešitelky, milí řešitelé, vážení pedagovové a rodiče,

19. ročník Astronomické olympiády plánujeme uspořádat podle klasického (předcovidového) schematu a tohoto harmonogramu. Zadání školního kola bude pro pořádání na školách otevřeno od 18. 10. 2021. Od 01. 12. 2021 bude online varianta školního kola zpřístupněna i pro individuální řešitele. Pokud by byla zavedena na školách distanční výuka, bude online varianta otevřena pro individuální řešitele od okamžiku zavedení distanční výuky.

Krajské kolo bude mít online, domácí a praktickou (pozorovací) část. S ohledem na doznívající pandemii ve školním roce 2021/22 prezenční část krajského kola neproběhne.

Ústřední kola jsou plánována prezenčně - kategorie AB v březnu v Opavě. Kategorie CD v květnu v Opavě a kategorie EF a GH v květnu v Praze. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou ústřední kola distanční formou.

Ústřední komise AO
7. září 2021 11:30 SELČ

Astronomická olympiáda ve školním roce 2021/22

19. ročník Astronomické olympiády zahájíme 1. října 2021, kdy budou zveřejněny propozice a další pokyny.

Ústřední komise AO

12. května 2021 21:05 SELČ

Výsledky ústředních kol kategorií EF a GH

Ve dnech 10. a 11. května proběhla finále Astronomické olympiády v kategorii EF a v kategorii GH. Výsledky a ukázky úloh najdete na stránkách finále AO

Ústřední komise AO

19. dubna 2021 13:27 SELČ

Výsledky ústředních kol kategorií AB a CD

Ve dnech 8. a 9. dubna proběhlo historicky první virtuální celorepublikové finále Astronomické olympiády v kategorii AB a o několik dnů později, 13. až 14. dubna také v kategorii CD, tedy v obou kategoriích, které jsou určeny studentům středních škol. Přestože celá soutěž probíhala virtuálně, vítězové jsou zcela skuteční. Zajímá Vás, s jakými úlohami se čtyři desítky nejlepších středoškoláků z celé ČR potýkali? A kdo byl první? Vše najdete na stránkách finále AO.

Ústřední komise AO

31. března 2021 18:22 SELČ

Výsledky krajského kola a vyhlášení finále

Po týdenním hodnotícím maratonu porota dokončila svou práci a vy se nyní můžete seznámit s výsledky krajského kola. K dispozici jsou také zadání a vzorová řešení krajského kola. Prvních nejlepších 20 řešitelů v kategoriích AB a CD resp. 25 v kategoriích EF a GH postupuje do ústředního kola. Podrobné pokyny obdrží postupující e-mailem.

Ústřední komise AO

21. března 2021 00:01 SEČ

Odevzdávání krajského kola bylo ukončeno

Nyní je na řadě porota :-)

Ústřední komise AO

25. ledna 2021 22:30 SEČ

Výsledky a řešení školního kola

Zadání a řešení školního kola si můžete prohlédnout zde.

Vaše individuální výsledky naleznete na stránce školního kola. Úspěšní řešitelé pokračují řešením krajského kola podle pokynů na téže stránce.

Učitelé mají přístup k výsledkům všech žáků ze své školy v sekci pro učitele

Ústřední komise AO

09. prosince 2020 09:00 SEČ

Školní kolo probíhá do 23. prosince

Školní kolo 18. ročníku Astronomické olympiády probíhá od tohoto okamžiku do 23. prosince 2020 23:59.

Ústřední komise AO