Krajské kolo 14. ročníku Astronomické olympiády

Na této stránce naleznete:

Kategorie AB

Krajské kolo kategorie AB skončilo prezenční částí dne 19. 1. 2017. Výsledky budou zveřejněny 22. 2. 2017.

Kategorie CD, EF a GH

Krajské kolo se ve 14. ročníku (2016/2017) skládá ve všech čtyřech kategoriích z následujících částí:

Jak má postupovat vyučující při organizaci krajského kola v kategoriích CD, EF nebo GH?

Jak má postupovat soutěžící při řešení krajského kola v kategorii CD, EF nebo GH?

Vybraná řešení učitel neopravuje, ale vloží je všechna do obálky a odešle na adresu uvedenou v zadání:
Mgr. Lenka Soumarová
Štefánikova hvězdárna
Strahovská 205
118 00 Praha 1
Učitel, který na škole garantuje prezenční část, zodpovídá za utajení zadání před soutěžícími až do okamžiku začátku řešení. Vlastní řešení musí dne 27. 3. 2017 začít v čase mezi 8:00 a 11:00 a trvá 90 minut (kategorie EF a GH) resp 150 minut (kategorie CD).

Otázky a odpovědi