Co je to Astronomická olympiáda?

Astronomická olympiáda (zkráceně AO) je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Astronomická olympiáda je dle potřeby členěna do jednotlivých kol a věkových kategorií

Nejmladší věková kategorie (H) je určené pro žáky 6. ročníků základních škol a 1. ročníků osmiletých gymnázií, nejstarší věková kagorie (A) pro žáky 4. ročníků středních škol, 8. ročníků osmiletých gymnázií a 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Astronomická olympiáda probíhá ve třech základních kolech - školním (žáci s použitím libovolných pomůcek samostatně řeší zadané úlohy ve škole, úlohy vyhodnocuje a ověřuje pedagog pověřený ředitelem školy nebo pracovník pověřený statutárním zástupcem organizace, a to na základě obdrženého vzorového řešení a návodu na bodové hodnocení), korespondenčním (žáci s použitím libovolných pomůcek samostatně řeší zadané úlohy doma, zaslaná řešení opravuje Ústřední komise astronomické olympiády) a celorepublikovém finále. Uspěšní řešitelé finále mohou být vybráni na odborné soustředění a následně nominováni do reprezentace České republiky pro Mezinárodní astronomickou olympiádu.

Astronomická olympiáda je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazena od roku 2006 v soutěžích typu A, které MŠMT ČR pravidelně vyhlašuje pro daný školní rok.

Kategorie Astronomické olympiády

Základní škola Střední škola
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
-- -- -- -- -- GH GH EF EF CD CD AB AB
Kategorie Ročník školní docházky
(od 1. třídy ZŠ)
Třída ZŠ Třída 8-letého gymnázia (maturita v oktávě) Třída 6-letého gymnázia (maturita v sextě) Ročník 4-leté střední školy Kategorie
AB 12., 13. --- septima, oktáva kvinta, sexta 3., 4. AB
CD 10., 11. --- kvinta, sexta tercie, kvarta 1., 2. CD
EF 8., 9. 8., 9. tercie, kvarta prima, sekunda --- EF
GH 6., 7. 6., 7. prima, sekunda --- --- GH

Kola Astronomické olympiády

  Členění Astronomické olympiády do jednotlivých kol:
1. školní kolo
2. krajské kolo
3. finále
4. soustředění
5. mezinárodní soutěž (IAO nebo IOAA)