21. ledna 2023 18:22 SEČ

Zadání krajského kola kategorií CD, EF a GH

Úspěšní řešitelé školního kola kategorií CD, EF a GH se mohou vrhnout na řešení úloh krajského kola.
Přístupové údaje žáků pro online část a odevzdávání soutěžních úloh naleznou pedagogové v sekci pro učitele.

Ústřední komise AO
19. prosince 2022 00:01 SEČ

Zadání krajského kola v kategorii AB

Úspěšní řešitelé školního kola kategorie AB se mohou vrhnout na řešení úloh krajského kola.
Přístupové údaje žáků pro online část a odevzdávání soutěžních úloh naleznou pedagogové v sekci pro učitele.

Žáci se o svém postupu do krajského kola dozvídají okamžitě poté, co jim učitel sdělí jejich výsledky školního kola. Postupující v kategorii AB tak mohou začít řešit krajské kolo již od 19. 12. 2022.

Ústřední komise AO
7. listopadu 2022 00:01 SEČ

Školní kolo zahájeno

Milé řešitelky, milí řešitelé, vážení pedagovové a rodiče,

Astronomickou olympiádu plánujeme ve školním roce 2022/23 uspořádat podle tohoto harmonogramu. Zadání školního kola je k dispozici v sekci pro učitele. Školní kolo organizují učitelé ve školách nebo vedoucí astronomických kroužků na hvězdárnách a výsledky zadávají do naší databáze dle pokynů v sekci pro učitele.

Krajské kolo bude mít online, domácí a praktickou (pozorovací) část.

Ústřední kola jsou plánována prezenčně - kategorie AB v březnu v Opavě. Kategorie CD v květnu v Opavě a kategorie EF a GH v květnu v Praze. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou ústřední kola distanční formou.

Ústřední komise AO
8. září 2022 14:27 SELČ

Astronomická olympiáda ve školním roce 2022/23

Další ročník Astronomické olympiády zahájíme 7. listopadu 2022.

Ústřední komise AO