Olympiáda Načítání
MENU MENU
Astronomická olympiáda
Astronomická olympiáda

Přehled témat a literatura

 

Tematické okruhy

 

Rozdělení témat mezi jednotlivé kategorie je pouze orientační. Úlohy jsou zpravidla formulovány tak, aby je bylo možné vyřešit s použitím matematického aparátu probíraného nejvýše ve vyšším ročníku příslušné kategorie. Úlohy finále (ústředního kola) zpravidla navazují na úlohy v krajském kole.

 • GH: aspekty planet, vzájemná poloha, viditelnost, vzdálenosti (Pythagorova věta), úkazy (zatmění, zákryty, přechody přes sluneční disk – jednoduché výpočty), albedo, základní typy objektů, základní znalosti o Sluneční soustavě
 • EF: Keplerovy zákony, Newtonovy zákony a Newtonův gravitační zákon, základní pojmy dynamiky a kinematiky, základní pojmy optiky (zvětšení, rozlišovací schopnost, světelnost, zářivý výkon), Dopplerův jev, základní práce s goniometrickými funkcemi a logaritmy (pouze dosazování na kalkulačce), základní pojmy sférické astronomie s využitím goniometrických funkcí, základní znalosti vývoje hvězd, detailnější znalosti typů objektů a objektů Sluneční soustavy, přehledové znalosti historie astronomie
 • CD: Pogsonova rovnice, logaritmy, vektorové rozkládání rychlostí na tečnou a radiální složku, fyzika záření, teploty hvězd, hlubší znalosti optiky (jednotlivé zobrazovací systémy, zobrazovací rovnice)
 • AB: speciální teorie relativity, kosmologie, komplexní příklady kombinující teorii ze všech nižších kategorií

 

Studijní a přípravné texty

 

 

Přehledové brožury Astronomické olympiády (EN)

 

 

Výběr doporučené literatury

 

(Knihy jsou v abecedním pořadí podle příjmení autora)

 • JANÍK, J., MIKULÁŠEK, Z. Obecná astronomie, Brno 2013 dostupné online: http://astro.physics.muni.cz/documents/lecture_notes/
 • KARTTUNEN et al. Fundamental Astronomy, 2nd ed., Springer, ISBN 3-540-57203-1
 • KLECZEK, Josip, Velká encyklopedie vesmíru, 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 582 s. ISBN 80-200-0906-X
 • MIKULÁŠEK, Z., KRTIČKA, J. Základy fyziky hvězd, Brno 2005 dostupné online: http://astro.physics.muni.cz/documents/lecture_notes/
 • PŘÍHODA, Pavel. Průvodce astronomií, 1. vyd. Praha: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 2000. 247 s. ISBN 80-86017-26-5
 • ŘEHOŘ, Zdeněk. Základy optických přístrojů I. Astropis, 2005, roč. 12, č. 2, s. 12-14.
 • ŘEHOŘ, Zdeněk. Základy optických přístrojů II. Astropis, 2005, roč. 12, č. 4, s. 12-15.
 • RÜKL, Antonín, Souhvězdí, Aventinum 1996, ISBN 80-7151-051-3
 • SALVATI, Flavio, Fundamentals of Astronomy: A guide for Olympiads, Independently published (22. September 2020), ISBN 979-868-87-9143-3
 • SANDU, Mihail, Astronomy & Astrophysics - Themes & Problems for Olympiads and Competitions, Editura Didactică și Pedagogică S.A. 2019, ISBN 978-606-31-1040-5
 • SULE, Aniket, Problems and Solutions - International Olympiads on Astronomy and Astrophysics, Orient Blackswan 2015, ISBN 978-817-37-1980-6
 • ŠIROKÝ, J., ŠIROKÁ, M. Základy astronomie v příkladech. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1973. 160 s. 14-370-73
 • ŠTEFL, V., KORČÁKOVÁ, D., KRTIČKA, J. Úlohy z astrofyziky, Brno 2010 dostupné online: http://www.physics.muni.cz/astroulohy/ulohy.pdf
 • WOLF, M., et al. Astronomická příručka
 • ZEJDA, M. Základy astronomie 1,2, Brno 2013 dostupné online: http://astro.physics.muni.cz/documents/lecture_notes/

 

Výběr několika webů, kde lze hledat astronomické a astrofyzikální informace

 

Aldebaran - Server věnovaný fyzice, astrofyzice a fyzice plazmatu.
Amatérská prohlídka oblohy
Astronomia - Astronomický server Fakulty Pedagogické ZČU v Plzni
Astro-fórum
Česká astronomická společnost
Wikipedia - Portal: Astronomy (in English)
On-line astronomický kurz brněnské hvězdárny

Projekt Astrogate

Používáme sušenky
Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies [sušenky].
Nastavení cookies
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost.
Tyto cookies jsou vyžadovány pro správnou funkčnost našich webových stránek a v našem systému je nelze vypnout.

Dotčené služby:
_RECAPTCHA - Cookies pro ochranu proti spamu
PHPSESSID, user_pref - Systémové Cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
HotJar